விருந்து ஹால்கள்

0

CB-1, Satyajit Roy Sarani, City Centre, City Center, Durgapur, West Bengal 713216, India, Durgapur

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

C-97, Shaeed Khudiram Sarani, Recol Park, City Centre, Recol Park, Durgapur, West Bengal 713216, India, Durgapur

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், ஹீட்டிங்

Near Junction Mall, NH-2, Banskopa, Burdwan, Durgapur, West Bengal 713212, India, Durgapur

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Gurunath Appartment, J.P Avenue, Beside FCI State Bank, Durgapur, West Bengal 713211, India, Durgapur

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் -14 ஐக் காண்பி